POSíLEJTE ZáSILKY DO RUMUNSKA
OD 120 K?

Expandujete na rostoucí e-commerce trh do Rumunska a hledáte logistického partnera? Po?ta bez hranic spolupracuje s několika lokálními dopravci. Zákazníci mohou?cestu své zásilky sledovat v rumun?tině.? Do Rumunska doru?ujeme také nadrozměrné zásilky a? do délky 4 m.

Doru?ení zásilky do Rumunska:? ji? za 2 dny od podání zásilky.

Vyberte si dopravce, ktery nejlépe vyhovuje Va?im po?adavk?m

Ceník zasílání do Rumunska

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Hmotnost zásilky FAN Courier
(vydejní místa/boxy)
Cargus FAN Courier
(doru?ení dom?)
do 1 kg 120 K? 120 K? 125 K?
do 2 kg 130 K? 130 K? 135 K?
do 5 kg 150 K? 150 K? 155 K?
do 10 kg 195 K? 190 K? 199 K?
do 20 kg 370 K? 375 K? 375 K?
do 30 kg 430 K? 430 K? 440 K?
do 40 kg - 505 K? 510 K?

Ceník doru?ení nadrozměrnych XXL zásilek

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Volumetrická hmotnost zásilkyFAN CourierCargus
do 20 kg490 K?430 K?
do 50 kg560 K?550 K?
do 100 kg850 K?840 K?
do 150 kg1?340 K?1?300 K?
do 200 kg1 620 K?1 575 K?
do 250 kg2 120 K?2 089 K?
do 300 kg2 390 K?2 350 K?

Ceník dobírky

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Dobírková ?ástka FAN Courier
(vydejní místa/boxy)
Cargus FAN Courier
(doru?ení dom?)
do 5 000 lei 25 K? 25 K? 25 K?

V p?ípadě doru?ení  na vydejní místa/boxy FAN Courier se li?í podmínky úhrady dobírkové ?ástky kartou podle typu vydejního místa/boxu:
zásilky do FANbox? lze uhradit pouze kartou, zásilky do vydejních míst lze hradit pouze hotově.

Ceník poji?tění

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Vy?e poji?tění FAN Courier
(vydejní místa/boxy)
Cargus FAN Courier
(doru?ení dom?)
do 100 lei zdarma 5 K? zdarma
do 150 lei 14 K? 5 K? 14 K?
do 200 lei 14 K? 10 K? 14 K?
do 300 lei 20 K? 10 K? 20 K?
do 600 lei 38 K? 20 K? 38 K?
do 900 lei 56 K? 30 K? 56 K?
do 1 200 lei 75 K? 60 K? 75 K?
do 1 800 lei 112 K? 60 K? 112 K?

Ceník p?íplatk? a doplňkovych slu?eb

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Typ p?íplatkuCargusFAN Courier
Nadrozměrná a atypická zásilka179 K?179 K?
Nadrozměrná XXL zásilka viz ceník vy?eviz ceník vy?e
úhrada dobírky kartou-0,9 % z dobírkové ?ástky
Kontrola zásilky adresátem p?i doru?ení (check on delivery)-15 K?
P?esměrování zásilky na jinou adresu100 % ceny za doru?ení 100 % ceny za doru?ení
Kapacitní p?íplatek 1. 11. - 24. 12. 2023 / zásilka2 K?2 K?

Kurz pro p?epo?et je stanoven na: 1 lei = 5 K?, 1 lei = 0,204 EUR.

Specifikace jednotlivych dopravc?

Cargus
FAN Courier

Jak správně ur?it parametry zásilky?

Za délku balíku je pova?ována ta nejdel?í strana balíku, ?í?kou je pak my?lena druhá nejdel?í strana balíku. Rozměry jsou v?dy uváděny v centimetrech a hodnota se zaokrouhluje na nejbli??í celé ?íslo.

Pro vypo?et kruhového obvodu pou?ijte následující vzorec: délka + 2x ?í?ka + 2x vy?ka. V?dy po?ítejte v centimetrech.?

Balík nepravidelného tvaru mě?te tak, jako by byl ulo?en v krabici. Rozměry teoretického balíku mě?te z jeho krajních bod?, stejně jako byste mě?ili reálnou krabici.

Jedná se o objemovou velikost zásilky, která ur?uje kolik místa balík zabírá. Tato volumetrická hmotnost balíku se odli?uje od reálné hmotnosti balíku.


Vzorec pro vypo?et volumetrické hmotnosti dopravce FAN courier i Cargus je:

délka (v cm) x ?í?ka (v cm) x vy?ka (v cm) / 6000 = volumetrická váha v kg

 

Cena je ur?ována na základě volumetrické hmotnosti pouze p?i zasílání nadrozměrné XXL zásilky. 

eshop-web
Máte e-shop?

Po?ta bez hranic je integrována v klí?ovych platformách pro e-shopy jako je WooCommerce, Balíkobot, Shopify a dal?í....

P?ímé API napojení

Máte vlastní IT ?e?ení? Posílejte data prost?ednictvím API. Více v dokumentaci

Posílejte z klientského ú?tu

Zásilky m??ete zadávat prost?ednictvím klientského ú?tu, kdekoliv a kdykoliv.

Chcete s námi posílat balíky do Evropy?

Zaregistrujte se a získejte p?ístup do klientského ú?tu. Slu?ba je ur?ena pro firmy a e-shopy.

Kontaktujte nás

Ozveme se Vám co nejd?íve nazpět

Máte v úmyslu posílat vět?í mno?ství balík? a chtěli byste individuální ceny?? Pot?ebujete poradit, ktery dopravce je pro Va?e pot?eby nejvhodněj?í? Napi?te nám.?

(*povinné pole)

údaje uvedené ve formulá?i budou zpracovány pouze za ú?elem vy?ízení va?eho po?adavku a to v souladu se Zásadami ochrany osobních údaj?.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.