Zde najdete?

?

VOP v?ech dopravc?

Zde najdete odkazy na V?eobecné obchodní podmínky v?ech dopravc?, s nimi? spolupracujeme.

* V takto ozna?enych státech jsou zásilky p?epravovány ve spolupráci s PPL, která následně p?edává zásilky p?epravci DHL. Vzhledem k této skute?nosti se p?i p?epravě takovych zásilek uplatňují V?eobecné obchodní podmínky PPL, které jsou ke sta?ení zde.